Tổ chức tổng quan

- Lotus Works -
Tên tổ chức Tổ chức pháp nhân hoạt động phi lợi nhuận NPO Lotus Works
Trụ sở chính Suginami-ku Asagayaminami 3-50-5 Entopia Ogikubo 1103 Tokyo
Sĩ quan Giám đốc đại diện Shimizu
Giám đốc Yumiko Watanabe
Giám đốc Naoko Kominami